Samen kunnen we zorgen voor een schoner milieu

Green Apple
Het respect voor het milieu is voor Exide steeds van groot belang geweest. Daarom vinden wij het ook zeer belangrijk om zorg te dragen voor onze producten na gebruik. Accu’s bevatten immers materialen die bij verkeerde behandeling schadelijk kunnen zijn, niet enkel voor het milieu, maar ook voor de gezondheid van mens en dier.

Door als verkooppunt deel te nemen aan het Exide recycling programma, toont u uw klanten dat ook u daadwerkelijk meewerkt aan een schoner milieu. Dankzij dit programma zorgen wij als producent, tezamen met u, er immers voor dat er op een verstandige en milieubewuste manier omgesprongen wordt met onze aarde en haar grondstoffen.

Met het Exide recyclingsysteem zorgen we er voor dat oude accu's zorgvuldig behandeld worden, zodat ze haast volledig hergebruikt kunnen worden voor de productie van nieuwe accu's.

Onze Recycling oplossing

Als producent zijn wij verantwoordelijk voor het gehele proces van inzameling. Onderstaand is beschreven hoe zowel de inleverpunten als de eindgebruiker in dit proces opgenomen zijn.

We zorgen er voor dat u voldoet aan de Nederlandse wetgeving

Door uw deelname aan het Recycling programma van Exide Technologies, voldoet u meteen aan de momenteel geldende Nederlandse (1) en Europese wetgeving (2). Na elke ophaling krijgt u van ons een officieel document dat bewijst dat u uw accu's via een erkende manier in het recycling-systeem heeft gebracht.

(1) Wetgeving vortvloeiend uit besluit "Beheer batterijen en accu's (september 2008)
(2) Europese richtlijn Nr. 2006/66/CE van 06/09/2006 & Nr. 2000/53/CE van 18/9/2000, gewijzigd op 20/9/2005.

Ons systeem is simpel en efficiënt
Als recycling partner krijgt u van ons GRATIS een accu-box ter beschikking. Als die vol is, volstaat het ons te berichten, dat de accu-box omgeruild kan worden. Binnen de 10 dagen wordt de volle accu-box opgehaald door een erkend vervoerder die u de nodige formulieren zal bezorgen. Wilt u als inzamelpunt deelnemen, klik dan hier voor een deelnemingsformulier.

Wat gebeurt er verder met de accu's?
Onze erkende vervoerder zorgt voor een deugdelijke afvoer en vervoer naar een verwerker. Deze verwerker beschikt eveneens over de benodigde vergunningen en zorgt ervoor dat de accu’s op een deugdelijke en verantwoorde manier verwerkt wordt, zodat ze haast volledig hergebruikt kunnen worden voor de productie van nieuwe accu's.

Waar kan ik als eindgebruiker mijn oude accu inleveren?
Als u ons via het contactformulier uw adres doorgeeft, dan melden we u het adres van het dichtsbijgelegen verkooppunt zo snel mogelijk. U kunt ons uiteraard ook telefonisch contacteren.